sempozyum

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU ÜYELERİ

Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 

Prof. Dr. Ergin Murat ALTUNEL (Başkan)

Prof. Dr. Oğuz ÖZÇELİK (Üye)

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Üye)
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdullah AYDIN (Üye)

Doç. Dr. Ekrem MUTLU (Üye)

Doç. Dr. Çiğdem SAKICI (Üye)

Doç. Dr. Barış Bani (Üye)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN (Başkan)

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL (Üye)

Prof. Dr. Kutay OKTAY (Üye)

Prof. Dr. Tolga ULUSOY (Üye)

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI (Üye)

Prof. Dr. Eyüp AKMAN (Üye)

Doç. Dr. İbrahim YENEN (Üye) 

 KURULUŞ

Kastamonu Üniversitesi  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 26.12.2012 tarihli ve 38-2012/170 sayılı Senato Kararı kurulmuştur.

AMAÇ

Bu kurulun görevi, ilgili mevzuatlarda belirtilen faaliyetleri yürüten Kastamonu Üniversitesi’nde, her türlü bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve  iş ortamında karşılaşılabilecek etik değer sorunlarına ilişkin ilke ve kurallar ile etik dışı davranışların neler olduğunu belirlemek, konu ile ilgili başvuruları incelemek, karara bağlamak; Kastamonu Üniversitesinde etik çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 BAŞVURU YÖNTEMİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna  aşağıda yer alan konularda belirtilen başvuru yöntemine göre uygun formları  doldurarak Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu  tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapılır. Aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 YAYIN ETİĞİ  İHLALİ İDDİASI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI
 AKADEMİK ETİK KURULU BAŞVURU FORMLARI (MOBİNG-BEZDİRİ-TACİZ) 
GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI 

 KLİNİK DIŞI ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU 

 FEN, MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ BAŞVURU FORMLARI

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Etik Kurul