sempozyum

ka logo

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı

Başkan

Doç. Dr. Elif DOĞAN

Yazışma Adresi

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Kuzeykent-KASTAMONU

İletişim

 
 

Tlf: 03662805110

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1

EBYS üzerinden başvuru dilekçesi (Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına)   

2

1 adet Başvuru Formu ve Taahhütname (imzalı)

3

1 adet Başvuru Formu (CD ortamında)

4

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

5

Kurum dışı çalışmalarda, çalışmanın yapılacağı birimden çalışmanın yapılmasının uygun görüldüğüne dair belge

BAŞVURU ZAMANI

 

Her ayın 25inci günü mesai bitimine kadar

TOPLANTI

 

Her ayın ilk Salı günü saat 15:00’da

     

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Ad-Soyad Görev
1 Doç.Dr.Elif DOĞAN Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ü.ÇALIŞKAN Sorumlu Veteriner Hekim
3 Doç. Dr. Ekrem MUTLU Üye
4 Doç. Dr. Soner BİLEN Üye
5 Dr.Öğr.Üyesi Özkan EVCİN Üye
6 Dr.Öğr.Üyesi Orhan ÇORUM Üye(in vivo çalışan)
7 Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Serkan EROL Üye(in vivo çalışan)
8 Dr.Öğr.Üyesi Kutalmış GÖKKUŞ Üye
9 Dr.Öğr.Üyesi Dr.Mahmut Sami KILIÇ Üye
10 İsa CAN Sivil Üye (Esnaf)
11 Mehmet BUTUR Sivil Üye (STK Temsilcisi)

 

HADYEK Başvuru Formu

HADYEK Yönetmelik

Kastamonu Üniverstesi HADYEK Yönerge

Etik Kurul