sempozyum

 BAŞVURU YÖNTEMİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna  aşağıda yer alan konularda belirtilen başvuru yöntemine göre uygun formları  doldurarak Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu  tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapılır. Aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 YAYIN ETİĞİ  İHLALİ İDDİASI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI
 AKADEMİK ETİK KURULU BAŞVURU FORMLARI (MOBİNG-BEZDİRİ-TACİZ) 
GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI 

 KLİNİK DIŞI ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU 

 FEN, MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ BAŞVURU FORMLARI

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Etik Kurul