Elektronik İmza Kanunu

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Kurumlar Arası e-İmza ve KEP Hesabı Kullanım Esasları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rektörlük Oluru Üst Yazısı

Rektörlük Oluru 

 

 

 

EBYS