1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Genel Bilgi

Misyonumuz

 

Üniversitedeki teorik-akademik birikimin üretime yardımcı olması ve endüstrideki pratik bilginin üniversiteye transferinde etkin rol alarak bölgemizde Üniversite-Sanayi ortaklığının geliştirilmesine katkı sağlamak.

 

Hedeflerimiz

 

  • Üniversite-Sanayi ortaklığını geliştirmek ve sonuçların üretime aktarımını hızlandırmak
  • İşbirliğini daha verimli hale getirmek için gerekli proje ekiplerini kurmak
  • Akademik-Teorik bilgiyi sanayiye aktarmak
  • Üniversitede ve sanayideki birimlerin ortak kullanımını sağlamak
  • Sanayi ve iş dünyası temsilcilerinin tecrübelerini, öğrencilere aktarımını sağlamak
  • Ürün standardizasyonu, ürünün kalitesinin arttırılması, ürünün maliyetlerinin azaltılmasında, işletmelere katkı sağlamak.
  • Staj programlarının verimliliğinin arttırılması
  • Yüksek lisans ve doktora tezlerinin sanayi ve üretim odaklı olmasının sağlanması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.