Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Koordinatörlük, Rektörlüğe doğrudan bağlı bir birim olarak faaliyetlerini yürütür. Üniversite stratejik planı çerçevesinde çalışan koordinatörlüğün görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanları:

a) Üniversite kayıtları sırasında öğrencilere yardımcı olmak,

b) Komisyon üyeleri, birim koordinatörleri ve öğrenci temsilcisi/temsilcilerinin de katılımıyla, gerek görüldüğünde tüm öğrencilerin de davet edildiği, olağan toplantılar yapmak;

c) Her öğretim yılı başında tanışma toplantıları ile öğretim yılı sonunda yılın değerlendirilmesi amaçlı toplantılar yapmak,

d) Öğrencilerin lisandan kaynaklanan sorunlarını çözmek ve akademik başarılarını yükseltmek amacıyla konu ile ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

e) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite’mize ve Şehrimize uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu çalışmalar için üniversitenin ilgili birimleri ile bağlantıya geçerek onların da katkılarını sağlamak;

f) Öğrencilerin burs, sosyal yardım, barınma, sağlık vb. konulardaki ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak,

g) Öğrenci topluluklarının temsilcileri ile öğrencileri buluşturarak yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda öğrencilerin topluluklara dâhil edilmesine yardımcı olmak,

h) Öğrencilerin ülkelerinin özel günlerinde kutlama veya anma toplantıları düzenlemelerine yardımcı olmak,

ı) Koordinatörlük etkinliklerini ve öğrenciler ile ilgili her türlü duyuruyu Koordinatörlük web adresinde yayınlamak, gerekli bilgileri içeren broşürleri ve kitapçıkları hazırlamak,