sempozyum

2019-2020 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI MÜRACAATLARI

 

2019-2020 akademik yılı Mevlana Değişim Programına müracaatlar aşağıdaki tabloda verilen tarihler arasında Mevlana Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır. (Kuzeykent Rektörlük binası, 1. Kat, 137 no'lu oda)

Talebe Müracaat Tarihleri

Başlangıç

11 Şubat 2019

Bitiş

22 Şubat 2019

Talebe Müracaat Şartları

2019-2020 akademik yılı Mevlana Değişim Programına müracaat edecek talebelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/01/2019 tarihli ve 4 sayılı kararında belirtilen alanlara göre müracaat edilebilir. Karar için tıklayınız.
  • Lisans talebelerinin genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmalıdır,
  • Lisansüstü talebelerinin (yüksek lisans ve doktora) genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olmalıdır,
  • Talebeler gideceği Üniversite'nin eğitim lisanında, yabancı lisan imtihanında başarılı olmalıdır. (26 Şubat 2019 tarihinde Yabancı Lisan Sınavı ifa edilecektir.)
  • 1. 2. ve 3. sınıf talebeleri müracaat edebilirler.
  • Daha önce Mevlana Değişim Programından faydalanan talebeler müracaat edemezler.

 

Müracaatlar Mevlana Koordinatörlüğüne;

11 Şubat- 22 Şubat 2019 tarihleri arasında,

Aşağıdaki linkte bulunan Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında doldurunuz) ve

Tasdikli Transkript ile şahsen yapılacaktır.

 

Müracaat eden talebeler gidecekleri üniversite ve bölümün eğitim lisanına göre Yabancı Lisan Evrakı varsa sunabilirler, yabancı lisan evrakı olmayan talebeler gidecekleri Üniversite ve bölümün eğitim lisanında Yabancı lisan imtihanına gireceklerdir.

Bu imtihandan aldıkları notun % 50'si ile akademik ortalamalarının % 50'sinin toplamının tetkikine göre sıralama yapılarak seçim ifa edilir. (Eğitim Lisanı Türkçe olan bölümlere müracaat eden talebelerin yabancı lisan imtihanına girmelerine gerek yoktur. Bu bölümler için sadece akademik ortalamaya göre sıralama ifa edilecektir.)

Talebe Müracaatında Gerekli Evrak: 1- Müracaat Formu (tıklayınız)

                                                            2- Tasdikli Transkript

Öğrenim Ücretleri Hakkında

Talebeler, Mevlana Değişim Programı talebesi oldukları müddet zarfında sadece kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle mesul oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program doğrultusunda gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 

Burs Miktarları

  • Gelecek talebelere 1 dönem için aylık 1200TL burs ödenir. Bursun son taksiti derslerdeki başarı oranına göre ifa edilir.
  • Giden talebelere aşağıdaki tabloya göre sadece 1 dönem (4 aylık) burs ödenir. Bursun %80'i talebe yurt dışına gitmeden önce peşin olarak ödenir, kalan miktar talebe Türkiye'ye döndükten sonra derslerdeki başarı oranına göre ifa edilir.
  • Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanan talebelerin, öğrenim gördükleri müddet içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Bölgeler/Kıtalar

Giden Talebe Aylık Burs Miktarı

Asya- Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.500 TL

Avrupa, Orta Asya, Sahraaltı Afrika

1.400 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.300 TL