sempozyum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31.12.2010 tarih ve B.30.0.SGB.0.00.00.00-1318 sayılı yazısı ile Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleşen öğretim üyesi hareketliliğinin uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.