sempozyum

Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyesinde Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, Farabi Değişim Programı’na katılabilirler. Programa sadece Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler başvurabilirler. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir. Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının ise en az 2.5/4 olması gerekmektedir.