sempozyum

TÜM BELGELERİN SON TESLİM TARİHİ: 13/03/2019 Cuma günüdür. Bu tarihten sonra getirilen formlar dikkate alınmayacaktır.

Önemli: Tüm belgeler hazırlanırken Akademik Yıl 2020-2021 olarak belirtilmelidir. 

Önemli: Tüm belgeler bilgisayar ortamında ve eksiksiz hazırlanmalıdır.

 • Öğrenim Protokolü (3 Güz ve 3 Bahar ayrı olmak üzere toplam 6 adet hazırlanmalıdır ya da Güz+Bahar tek bir formda hazırlayan öğrenciler için 3 adet olmalıdır.)
 • Öğrenim Protokolü hazırlanırken; gidilecek üniversitenin internet sayfasında, söz konusu akademik yıl için hazırlanan ders programından bölümünüzle ilgili dersleri seçmeniz gerekmektedir. Eğer internet sayfasında derslerle ilgili herhangi bir bilgi yoksa durum, karşı üniversite koordinatörlüğüne bildirilerek, o üniversitede açılacak derslerin listesi, ECTS (AKTS) veya yerel kredileri istenmelidir.
 • Öğrenci; Farabi Programını 1 yıllık kazanmış ise öncelikle 1. yarıyıl (güz) öğrenim protokolünü hazırlaması gerekir. Dönem kısmına güz dönemi yazılmalıdır. Gidilen üniversitede alınacak olan ders hangi dönem açılıyor ise öğrenim protokolünde de aynı döneme yazılmalıdır. (Örneğin Kastamonu'da bahar döneminde alınan ders, gidilecek üniversitede güz döneminde açılıyor ise güz dönemi protokolüne yazılmalıdır.) Güz dönemi öğrenim protokolü 3 adet olmalıdır. Öğrenci aynı işlemi bahar dönemi içinde yapmalıdır. 
 • Öğrencinin ders programında bağlı ders var ise yani Ders I alınmadan Ders II alınamıyorsa öğrenim protokolü hazırlanırken dikkat edilmelidir. Mutlaka bölüm onayı alınmalıdır.
 • Ders denklik işleminde Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğünün herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu işlemle ilgili tüm sorumluluk öğrenciye ve Farabi Bölüm Koordinatörüne aittir. Ders denkliğinin öğrenci tarafından yapılması ve Farabi Bölüm Koordinatörünün onayını ve imzasını alması gerekmektedir. 
 • Öğrenim Protokolü hazırlanırken öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla da ders alabilir. Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir. Eğer gidilecek üniversiteden seçilen dersler öğrencinin zorunlu derslerine karşılık gelmiyorsa mesleki seçmeli ya da seçmeli derslerle karşı kurumdan alınan krediye denk gelecek şekilde eşleştirme yapılmalıdır.
 • Öğrenim protokolü hazırlanırken gidilen kurumdaki toplam kredinin Kastamonu Üniversitesi'nde almanız gereken kredi toplamına eşit veya daha fazla sayıda olmasına dikkat edilmelidir. Derslerde tek tek kredi denkliği aranmaz. Toplam kredi sayısı önemlidir.
 • Ders denkliği yapılırken öncelikle kredileri farklı olsa bile isimleri birebir aynı olan dersler denkleştirilmelidir. Derslerin isimleri birebir tutmasa dahi içerikleri yönünden benzerlik varsa dersler birbirine denkleştirilebilir. Öğrencinin alttan dersi varsa bu dersler karşılıkları bulunarak Öğrenim Protokolüne eklenmelidir.
 • Seçmeli derslerde ders denkliği aranmamaktadır.
 • Öğrenci önceki dönemlerde Kastamonu Üniversitesi’nden aldığı dersleri gideceği yükseköğretim kurumunda tekrar alamaz. Ders tekrarı yapılması mevzuata uygun değildir. Bu durumda o dönemde krediyi tamamlayamıyorsa; alttan veya üstten daha önce almadığı dersleri seçerek krediyi tamamlaması gerekir.
 • Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrenci ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gittiği Üniversite’nin akademik takvimine göre yapmak durumundadır.
 • Ders geçme notu gidilen Üniversite’nin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Öğrenci gittiği üniversitede aldığı dersten kalırsa, Kastamonu Üniversitesi’nde denkliği gösterilmiş dersten kalır ve bu dersi Kastamonu Üniversitesi’nde alttan alır. Öğrenci devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmek zorundadır. Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • Öğrenci öğrenim protokollerinde kendi için ayrılan yere imzasını attıktan sonra Bölüm Başkanına veya Bölüm Koordinatörüne protokollerini imzalatmalıdır. Kurum Koordinatörü imzası Farabi Koordinatörlüğü tarafından tamamlanacaktır. 
 • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (3 adet hazırlanmalıdır)Burslu faydalanan öğrencilerimiz Yükümlülük Sözleşmesindeki banka hesap bilgilerine bursun yatacağı hesap numarasını girmelidirler. Hesap numarası olmayanların, Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinden burs hesabı açtırması ve (TR ile başlayan) IBAN bilgileriyle birlikte eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Öğrenim kredisi alanlar aynı banka hesap bilgilerini kullanabilirler. IBAN numarasının yazılı olduğu banka hesap bilgileri cüzdan fotokopisi eklenmelidir.
 • SGK Belgesi: Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereği kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüste istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında burs ödemesi yapılmamaktadır. Nafaka-Dul-Yetim aylığı alanlar bu kararın dışındadır. Bu nedenle SGK’dan çalışmadığına dair belgenin de diğer belgelere eklenmesi gerekmektedir. Yaz dönemi staj yapan ya da çalışan öğrencilerimiz dönem başladığında yeniden durumunu gösterir SGK’dan alınan belgeyi Koordinatörlüğümüze göndermelidirler.

Farabi Programına Başladıktan Sonra Gerekli Olabilecek Belgeler