FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

FARABİ YÖNETMELİĞİ ESAS VE USULLER

 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında; üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 4 ay süre ile 600.-TL'dir. 2019/2020 Akademik Yılı YÖK Kriterleri için TIKLAYINIZ - Ek1