BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON ÜYELERİ

Prof.Dr. Mehmet ATALAN (Başkan)

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü)

Prof.Dr. Abdullah AYDIN

Prof.Dr. Kutay OKTAY

Prof.Dr. Ergin Murat ALTUNER

Doç.Dr. Nur BELKAYALI

Doç.Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU

Doç.Dr. Ekrem MUTLU

Doç.Dr. Mahmut GÜR

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÖZGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ