Proje yöneticilerinin dikkatine: Yıl sonu işlemleri ve 2018 bütçe kapanışı nedeniyle, projenizdeki satınalmalara/hizmetalımlarına ilişkin evraklar 13 Aralık 2019 tarihine kadar birimimize teslim edilmelidir. 13 Aralık 2019'dan sonra birimimize teslim edilen evrakların ödemeleri, 2020 Ocak ayından sonra gerçekleştirilebilecektir. Lütfen satınalma süreçlerinizi bu hususu dikkate alarak planlayınız. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(GÜNCELLENDİ) HIZLI DESTEK PROJE ÇAĞRISI: BAP Koordinatörlüğü tarafından 2019 yılı Hızlı Destek Projesi Çağrısına çıkılmıştır. Başvuru yapmayı düşünen üniversitemiz öğretim elemanlarının: Hızlı Destek Projeleri Destekleme İlkeleri'ni göz önünde bulundurarak, Hızlı Destek Proje Öneri Formu'nu 30 Eylül-31 Ekim 2019 tarihleri arasında koordinatörlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Hızlı Destek Proje Öneri Formu'na üniversitemiz MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI biriminden temin edilmiş proforma eklenmelidir. Proformanızı, MERLAB personeli Fatih Çetin ile irtibata geçerek (280 13 13) temin edebilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önemli Duyuru: 

Proje alımları için birimimiz tarafından işleme alınan onay belgesinde belirtilen malzemelerin dışında malzeme alınmaması gerekmektedir. Aksi taktirde ödeme gerçekleştirilemeyecek olup, faturanın iptal edilmesi gerekecektir.

Projede belirtilen malzemelerin dışında bir alım yapılmak isteniyorsa, alım talebinden önce birimimize dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Söz konusu değişiklik talebi Bap Komisyonunda görüşüldükten sonra, komisyonca talebe ilişkin karar verilecek olup, proje yürütücüsüne tebliğ edilecektir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/1 Proje çağrısı kapsamında yapılan başvurular, 12.07.2019 tarihli komisyon toplantısında değerlendirilmiştir. Desteklenen projelere buradan, komisyon kararlarının tümüne ise web sayfamızdaki "Komisyon Kararları" bölümünden ulaşabilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/1 Proje Çağrısı: BAP Koordinatörlüğü tarafından çeşitli alanlarda desteklenmek üzere "Proje Çağrısı"na çıkılmıştır.  Başvuru yapmayı düşünen öğretim üyelerinin aşağıda yer alan 2019 yılı BAP Destekleme kriterlerini göz önünde bulundurarak, 15 Şubat - 15 Mart 2019 tarihleri arasında BAP Otomasyon sistemi üzerinden projesini yüklemesi ve ekte yer alan proje yöneticisi bilgi formunu doldurması gerekmektedir. 

Hem bilgi formu hem de projenin çıktısı, birer nüsha ve ıslak imzalı olarak koordinatörlüğümüze teslim edilmelidir.

Proje Yöneticisi Bilgi Formu'na buradan ulaşabilirsiniz

2019 yılı BAP Destekleme İlkeleri'ne buradan ulaşabilirsiniz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018/2 çağrı dönemi kapsamında kabul edilen hızlı destek proje başvuruları

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU: 2018/2 Çağrısı: BAP Koordinatörlüğü tarafından iki farklı proje türünde çağrıya çıkılmıştır:


a.) 2018 yılı Hızlı Destek Projeleri Çağrısı: Başvuru yapmayı düşünen öğretim üyelerinin 2018 yılı Hızlı Destek başvuru kriterlerini göz önünde bulundurarak, ekte yer alan formu doldurarak ve proforma ekleyerek* 1-19 Ekim 2018 tarihleri arasında BAP Koordinatörlüğüne evrakları teslim  etmesi gerekmektedir.

*Hızlı Destek Projeleri için analiz hizmetlerine ilişkin proforma, Merkezi Araştırma Laboratuvarı personeli Hüseyin ATAŞ tarafından verilmektedir (İletişim: 2801313)

b.) Kastamonu Üniversitesi ve Mindanao State Üniversitesi (Filipinler) Ortak Proje Çağrısı: Başvurular 05 Kasım-07 Aralık 2018 tarihleri arasında BAP Otomasyon Sistemi üzerinden (Kapsamlı Araştırma Projeleri seçeneği işaretlenerek) alınacaktır. 

 *Koordinatörlüğümüz bütçesi ve imkanları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1.        Proje yürütücüleri tarafından BAP birimine mal yada hizmet alım formu gönderilecektir
    2.        BAP birimi bu forma istinaden onay belgesini hazırlayıp proje yürücüsüne mail olarak gönderecektir
    3.        Proje yürütücüleri bu mailin çıktısını alıp, belgede görevli piyasa fiyat ar. gör.'lerine imzalatıp iki nüsha olarak BAP birimine ıslak imzalı olarak gönderecektir
    4.        BAP birimi bu formu EBYS sistemine kaydedecek ve giden sayısı alacaktır. Bunu da proje yürütücüsüne bildirecektir.
    5.        Lütfen bu işlemleri tamamlamadan firmalardan teklif alma sürecine başlamayınız

 Proje yürütücülerinin dikkatine ! Yapacağınız satınalmalarda ilgili firmalara ödeme yapılabilmesi için firmaların Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklı olarak ilan edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması sonucu doğrudan teminin yapılacağı firmaya bu konunun sorularak teyidinin yapılması gerekmektedir. Aksi halde alım yapılmış olsa dahi firmaya ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.  

 MALİ SÜREÇLER: Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yolluk ve yevmiye ödemeleri ile ilgili hususlar, PROJE UYGULAMA SÜRECİ başlığı altındaki bölümde detaylı olarak anlatılmıştır.             

   Proje kapsamında yapılacak satınalmaların faturaları şu şekilde kestirilmelidir: Fatura Bilgileri: Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Vergi No: 5270444266, proje numarası faturanın alt kısımında müsait bir yere yazılmalıdır