Yönetim Sistemleri Kalite Komisyonu

Mehmet GEMALMAZOĞLU

Genel Sekreter

Okan KESKİN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

Semra TİRYAKİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Selami CAN

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Yaşar ULUDAĞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Cafer DEĞER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü

İbrahim DEMİRBAŞ

Personel Daire Başkan V.

Sema GÜNEY YÜCESOY

Hukuk Müşaviri V.

Refiye YALÇIN

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Çevriye AYDAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Serap Yeşim BEYKOZ

Mali Hizmetler Uzmanı

Samet IŞIK Mali Hizmetler Uzmanı