Kalite  Güvence Sistemi Komisyonu

Prof Dr. Ahmet SIVACIOGLU

Dr. Öğr. Üyesi İrfan MISIRLI

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK

Ümit ALTUNSOY (İç Denetçi)