Eğitim-Öğretim Komisyonu

Görevi

Prof. Dr. Savaş CANBULAT

Başkan

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI

Üye

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

Üye

Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU

Üye

Doç. Dr. Muammer ERGÜN

Üye

Doç. Dr. İbrahim YENEN

Üye

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Üye