AKADEMİK İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

*1416 s.k. Yazışma ve Atama İşlemleri

*2547 sk 35. md Görevlendirme (kadro geçici tahsis)

*2547 sk 37. ve 38. md Görevlendirme İşlemleri

*2547 sk 40-a, 40-d md Görevlendirme İşlemleri

*2547 sk 40-b. md Görevlendirme İşlemleri

*Akademik İlan İşlemleri

*Akademik Personel Naklen Ayrılma İşlemleri

*Akademik Personel Emeklilik İşlemleri

*Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni İşlemleri

*Öğretim Üyesi Atama İşlemleri

*Öğretim Üyesi Dışındakilerin Atama İşlemleri

*ÖYP Atama İşlemleri

*Pasaport İşlemleri

 

İDARİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

 

*Aday Memur Faaliyetleri 

*İdari Kadro İptal İhdas ve Tenkis-Tahsis İşlemleri

*Açıktan Atama İşlemleri

*Engelli Personel İstihdamına İlişkin İşlemler

*Naklen Atama İşlemleri

*Naklen Ayrılma İşlemleri

*İzin İşlemleri

*Emeklilik İşlemleri

*Terfi İşlemleri

*İntibak İşlemleri

*İstifa İşlemleri

*Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri

*Görevde Yükselme İşlemleri

*Maaş İşlemleri

 

Personel Daire Başkanlığı