aday öğrenci

cep son onemli uyari

Üniversitemiz, Adanan Menderes Üniversitesi tarafından ve 23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın’da düzenlenen XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda üç bildiriyle temsil edildi.

Sempozyumda Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Eyüp AKMAN “Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programında Okutulan Çocuk Edebiyatı Dersi ile İlgili Bazı Düşünceler” adlı bildirisiyle, aynı ana bilim dalından Araş. Gör. M. Koray SERİN  “Branş Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Branşlarına İlişkin Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi” adlı bildirisiyle, “Araş. Gör. Hafife BOZDEMİR ise “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Okuma Durumları” adlı bildirisiyle katılarak Üniversitemizi temsil ettiler.