Üniversitemiz Devrekani Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde "11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi"nde Üniversitemizi temsil etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Büro Ergonomisinin Çalışan Sağlığına Etkisi" konulu kongrede Üniversitemiz Devrekani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinden Ayşegül Aslıhan KIZILCIK "Bürolarda Teknolojik Ağ Temelli Yönetim Anlayışının Yarattığı Liderlik Davranış Algısı ve İş Doyumu: Konaklama İşletmelerindeki Bürolar Üzerine Bir Araştırma", İsmail KARAKULLE ve Ömer KARADEMİR "Bilgi Toplumunda Sekreterlik Mesleğine Genel Bakış", Sevim ÇEVEN ve Kezban ÖZER ise "Büro Ergonomisinin Çalışma Psikolojisi ve İş Verimine Etkisi" konulu bildirilerini sundular.