aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

31 Mayıs- 2 Haziran 2012 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi'nce Erzurum'da düzenlenen "I. Uluslararası Âşık Sümmânî ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu"na Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket TÖR, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eyüp AKMAN ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Ahmet Yaşar ZENGİN katılarak bildiri sundular. Prof. Dr. Nüket TÖR "Aşık Sümmani ile Gülperi Hikayesi", Doç. Dr. Eyüp AKMAN "Aşık Sümmani'nin Atışmalarında İlim", Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN ise "Aşık Sümmani'nin Şiirlerindeki Eğitim Anlayışı ile Günümüzdeki Bazı Eğitim Kavramlarının Örtüştüğüne Dair Bir Çalışma" adlı bildirilerini sundular.