aday öğrenci

cep son onemli uyari

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce ortaklaşa tertiplenen "X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" 27–30 Haziran 2012 tarihlerinde Niğde Üniversitesi'nin 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Niğde'de yapıldı.
Kongrede Üniversitemizi; Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi İNCİKABI, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Kabataş MEMİŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu Safiye YILMAZ ve Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı öğrencileri Erdi Eray MACAKOĞLU ile Fatma BAKAR temsil etti.
Biyoloji Eğitimi, Çevre Eğitimi, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Matematik Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alt alanlarında sözlü bildiri ve poster bildirilerin sunulduğu kongrede 7 Çağrılı Konuşma, 2 Panel, 1 Atölye Çalışması, 1 Eğitim Semineri de gerçekleştirildi.
Kastamonu Üniversitesi adına, Kongrede 1 çağrılı konuşma yapıldı ve 4 bildiri sunuldu. Kongrede üniversitemiz akademisyenlerince gerçekleştirilen sunumlar:
ÇAĞRILI KONUŞMA:
1- Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, "İlköğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Düşünme"
SÖZLÜ BİLDİRİLER
1- İNCİKABI L., An Analysis of Distribution of TIMMS Mathematics Content Domain in SBS Assessment
2- İNCİKABI L., TOKMAK-SANCAR H., A Comparison Study: Understanding Expertise Based Training Effects on Software Evaluation Process of Mathematics Education Pre-Service Teachers
3- YILMAZ S., NASİBOV F., 7.Sınıf Öğrencilerinin Aynı Düzlemdeki Üç Doğrunun Oluşturduğu Açılar ile İlgili Hata ve Kavram Yanılgısı Türleri
4- BAKAR F., AYDINLI B., Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Plastik, Plastik Atıkların Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konusunda Tutumlarının İncelenmesi (Batı Karadeniz Bölgesi Örneklemi)
5- MEMİŞ E.K., vd., Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerine Etkisi