Tarihî Türkiye Türkçesi’ne 85 yeni kelime daha kazandırıldı. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN’ın hazırladığı ve 2011 yılında basılan “İki Şiveli ve Satır Altı Tefsirli Kur’an Mealinin İlk Şivesi Üzerine Dil İncelemeleri Işığında Eski Anadolu Türkçesi” adlı eserin 1200 sayfalık birinci cildinde Türkçemiz için yeni tespit edilen 85 adet 14. yüzyıl sonlarına ait Türkçe kelime gün ışığına çıkarıldı. ÇAĞIRAN’ın, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin TÜBİTAK ve TİKA ile birlikte düzenlediği 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumunda “Eski Anadolu Türkçesinden Yeni Tespit Edilen Kelimeler” başlığıyla sunduğu 15 sayfalık bildiri, Eylül 1012’de çıkan 2 ciltlik Sempozyum Kitabının birinci cildinde yayımlandı. Böylece Türkçemize, yeni tespit edilen 85 tane tarihî kelime daha kazandırılmış oldu. ÇAĞIRAN’ın bu bildirisinin tam metnini okumak isteyenler aşağıdaki kısayolu kullanabilirler:

Bildiri(Tam Metin)