aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Fırat Üniversitesi tarafından 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’na Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüket Tör "Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Türkçenin İkinci Dil Olarak Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılan Kitapların Değerlendirmesi" adlı bildirisiyle;  Doç. Dr. Eyüp Akman ise "Osmanlı Nüfus Defterlerindeki Sülale Adlarının Soyadı Kanunuyla Aldığı Şekiller Üzerine Bir Dil İncelemesi (Kastamonu Örneği)" adlı bildirisiyle katılarak üniversitemizi temsil etmişlerdir.