sempozyum

 

GÖREV TANIMLARI

Personel Daire Başkanı

Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Şube Müdürü

Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürü

Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli

Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Personeli

Şef (Akademik)

Şef (İdari)

Sekreter

 

İŞ AKIŞ ŞEMALARI
AKADEMİK İDARİ

*1416 s.k. Yazışma ve Atama İşlemleri

*2547 sk 35. md Görevlendirme (kadro geçici tahsis)

*2547 sk 37. ve 38. md Görevlendirme İşlemleri

*2547 sk 40-a, 40-d md Görevlendirme İşlemleri

*2547 sk 40-b. md Görevlendirme İşlemleri

*Akademik İlan İşlemleri

*Akademik Personel Naklen Ayrılma İşlemleri

*Akademik Personel Emeklilik İşlemleri

*Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni İşlemleri

*Öğretim Üyesi Atama İşlemleri

*Öğretim Üyesi Dışındakilerin Atama İşlemleri

*ÖYP Atama İşlemleri

*Pasaport İşlemleri

*Aday Memur Faaliyetleri 

*İdari Kadro İptal İhdas ve Tenkis-Tahsis İşlemleri

*Açıktan Atama İşlemleri

*Engelli Personel İstihdamına İlişkin İşlemler

*Naklen Atama İşlemleri

*Naklen Ayrılma İşlemleri

*İzin İşlemleri

*Emeklilik İşlemleri

*Terfi İşlemleri

*İntibak İşlemleri

*İstifa İşlemleri

*Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri

*Görevde Yükselme İşlemleri

*Maaş İşlemleri 

Personel Daire Başkanlığı