aday öğrenci

cep son onemli uyari

Üniversitemizdeki araştırma ve uygulama merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Amerika, Arjantin, Kazakistan, Kırgızistan, Portekiz, Endonezya’daki üniversitelerle ikili protokol anlaşmalarına imza atan ve dünya üniversiteleri ile ilişkilerini her geçen gün daha da arttıran Üniversitemiz, Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin öğrenimlerini ve kültürel etkileşimlerini Türkçe ile sürdürebilmeleri için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (TÖMER) kurdu.

 

Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Ülkemizi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu konuda uygulamalarla birlikte araştırmalar yapmak, yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak amacıyla kurulan merkezimize müdür olarak Yrd. Doç. Dr. Kaan YILMAZ atandı.

TÖMER, Türkçenin öğretilmesi alanında bilimsel araştırmalarla uluslararası çalıştaylar düzenleyerek dilimizin öğretimi alanında yeni kazanımlar sağlayacaktır. Merkezimiz, yapacağı çalışmalarla medeniyetlerin beşiği olan Ülkemizin kültürel varlıklarının dünyaya tanıtılmasına da katkıda bulunacaktır. Bunun yanında Merkezimizde Kastamonu sanayinin özellikle yabancı sahipli veya ortaklı kuruluşlarına Türkçe öğretimi ve tercüme hizmetleriyle destek de verilecektir.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizle birlikte Üniversitemizde kurulan araştırma ve uygulama merkezlerimizin sayısı dokuza yükselmiştir.