aday ogrenci mobil

 

 

2014-2015 Erasmus + Staj Hareketliliği İlanı

 

BAŞVURU TARİHLERİ : 12.03.2015 – 27.03.2015

 

1. Staj Hareketliliği nedir?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

2. Asgari Şartlar:

 Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

2.1.  Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2.2.  a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

       b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

2.3.  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

 

3.Seçim Kriterleri:

 2014/2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

      Akademik başarı düzeyi : %50

      Dil seviyesi : %50

      Daha önce yararlanma3 : -10 puan(Toplam 100 puan üzerinden)

 Dil seviyesi belirtmek için, 31 Mart 2015 Salı Günü Yabancı Dil sınavı yapılacaktır.

 

4. Staj Anlaşmamız olan Avrupa Ülke Kontenjanları:

 

 

Fakülte

 

Ülke

Üniversite/İşletme Adı

Kontenjan

Süre(Ay)

Fen Edebiyat Fakültesi (Biyoloji)

veya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Genetik ve Biyomüh.)

Slovenya

Maribor Üniversitesi

2

2

Orman Fakültesi

 

Slovenya

 

Maribor Üniversitesi

1

2

 

Çek Cumhuriyeti

 

Czech University of Life Sciences in Prague

1

2

 

Romanya

 

Brasov Transilvanya Üniversitesi

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.

 Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj

(Avro)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 

6. Başvuru Süresi:

6.1.  Başvurular http://www.kimoerasmus.com/kastamonu/ adresinden online yapılacaktır.

 6.2.  Online başvuru 12 Mart 2015 Perşembe günü 12:00 da başlayıp 27 Mart 2015 Cuma günü 24:00da sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 6.3.  Başvuru yapacak öğrencilerimizin akademik not ortalaması

Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 ,

Lisansüstü ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

6.4.  Erasmus Faaliyetlerinden daha önce yararlanmış olan öğrenciler toplamda 12 ayı geçmemek şartıyla yeni dönemde başvuru yapabilirler.

 6.5.  Hazırlık öğrencileri başvuru yapamazlar.

 6.6.Online başvuru formu eksiksiz doldurup ekinde transkript, aile izin belgesi ve iki adet fotoğraf ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne 30/03/2015 günü saat 17.00'ye kadar teslim edilmelidir.

 

7. Önemli Tarihler 

 

12.03.2015 -27.03.2015

 

Online başvuru ve

belgelerin Erasmus Koordinatörlüğüne teslimi

http://www.kimoerasmus.com/kastamonu/

 

31.03.2015

 

Yabancı Dil Yazılı Sınav

Yer daha sonra belirtilecektir

 

07.04.2015

 

Sonuçların duyurulması

Üniversite Web sayfası / Erasmus Koordinatörlüğü

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ:

Kastamonu Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

Kuzeykent Kampüsü

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

37100 Kastamonu

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0366 280 16 60 / 62