ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU

 

Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde  TÜMSİAD, Kastamonu ve Hitit  Üniversitelerinin de katılımıyla oluşan “Anadolu'dan Avrupa'ya Kültür Köprüsü ” Projesi, Erasmus+ staj faaliyetine katılmak isteyen  öğrencileri hibe desteği sağlayacaktır.

Öğrenciler, staj  yapacakları  işletmeleri kendileri bularak ön kabul/ davet mektuplarını temin etmek suretiyle Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğüne  başvuruda  bulunmaları gerekmektedir. Proje  ortağı TÜMSİAD tarafından öğrencilerin eşleştirileceği işletmelerin profilleri tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği ve başvuran tüm öğrenciler bir işletmeyle eşleşemeyebileceği için, öğrencilerin kendi staj kurumlarını bulmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Başvuru koşulları ve detayları aşağıdadır.

 

Staj Süresi: 2 ay

Staj Dönemi: Hibelendirilen staj faaliyetleri en geç 30 Eylül 2015 tarihinde sona ermelidir.

Başvuru Dönemi: 4 Mart 2015 – 27 Mart 2015

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri :

 • Adayların KÜ bünyesinde bir programa kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmaları ve en az 1 dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir.Son sınıf öğrencileri de programa başvuru yapabilecek hareketlilikleri mezuniyetlerini takiben başlayacaktır.

 • Adayların son başvuru günü itibariyle lisans programlarında en az 2,20, lisansüstü programlarda ise en az 2.50 genel akademik not ortalamasına (GANO) sahip olmaları gerekmektedir.

 • Yukarıdaki koşulları yerine getiren ve bir işletmeden kabul mektubu almış olan öğrenciler KÜ’de Yabancı Dil sınavına tabii tutulacaktır.

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı aranmamaktadır.

 • Öğrenci seçiminde kullanılacak puan hesaplanırken GANO % 50 ve Yabancı Dil Sınavı % 50 oranında etkili olacaktır.

 • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

 

HİBE DESTEĞİ:

AB ülkelerinde staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj yapacakları ülkeye göre staj boyunca her ay belirli bir miktar hibe desteği alacaklardır.

Ülkelere göre aylık hibe rakamlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

 

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için

öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları:

 

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 Erasmus+ programı hibe desteği ile gerçekleştirilebilen bir programdır. Öğrencilerin hareketlilik süresince ortaya çıkan ek masrafları kapsamamaktadır.

Öğrencilerin yukarıdaki tabloda belirtilen 2 aylık hibe desteği dışında tüm harcamaları/ihtiyaçları kendi sorumluluğundadır.

 

STAJ İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR:

 • Staj başvurusunda bulunacak öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler. Bunun yanında, isteyen öğrenciler TÜMSİAD'ın kendilerine uygun işletme bulmalarını talep edebilir. Bu sürecin sonunda, öğrenciler davet mektuplarıyla birlikte Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünebaşvururlar

 • Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

 • Staj faaliyeti, öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalı ve staj faaliyeti öğrencinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalıdır.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti kapsamı dışındadır:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar (Üniversiteler)

 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir.

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR :

 1. Başvuru formu
 2. Güncel Onaylı Transkript
 3. 2 vesikalık fotoğraf
 4. CV (İngilizce ve Türkçe)      CV Kılavuzu

 

ÖNEMLİ TARİLERİ:

 

04.03.2015 - 27.03.2015

 

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Başvuru formu, Transkript (Onaylı), 2 fotoğraf, CV (İngilizce + Türkçe)

Kuzeykent Kampüsü, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

 

31.03.2015

 

Yabancı Dil Yazılı Sınavı

Yer daha sonra belirtilecektir

 

07.04.2015

 

Sonuçların duyurulması

Üniversite Web sayfası

 

 

Detaylı Bilgi İçin:

Kastamonu Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu / Kuzeykent Kampüsü

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.