sempozyum

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi ve Ders Bilgi Paketleri

Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir. Bologna Bilgi Sistemi ile Üniversitemizin eğitim - öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir.

Bologna Bilgi Sistemine erişmek için Tıklayınız.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı