Sertifikalı eğitim için ön koşul kabul edilen Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Bilgilendirme Seminerlerinin ikincisi 04 Kasım 2020 tarihinde 15.00-17.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. 

FSMH Seminerlerine katılım ücretsiz olup ayrıntılar ve başvuru formuna ulaşmak için web sitelerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirisiniz.

https://teknokent.kastamonu.edu.tr/

https://tto.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

https://twitter.com/ku_teknokent

https://twitter.com/KastamonuTTO