aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

11

2020-11

12/05/2020

Üniversitemiz Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 12/05/2020 tarihinde toplanmış COVID-19 sebebi ile online olarak yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında bazı işitme ve görme engelli öğrencilerin uzaktan eğitimleri takip edebilmek için aileleri ile birlikte derslere katılmak zorunda kalması hususu da göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

   1. Engel grubuna göre alınması gereken önlemler konusunda dersi veren öğretim elemanının bilgilendirilmesi,
   2. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen canlı ders bağlantıları için engelli öğrencilerle görüşülerek canlı ders platformunda yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
   3. İşitme engelli öğrenciler için;
    1. Ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması,
    2. Ders anlatımlarının mümkünse alt yazılı olarak da verilmesi,
    3. Ders içeriğinin önceden metin olarak öğrenciye gönderilmesi,
    4. Dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesinin sağlanması,
   4. Görme engelli öğrenciler için;
    1. Okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin ders metinlerinde kullanımı açısından özen gösterilmesi,
    2. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılması,
    3. Görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmesi, özellikle sınavlarda grafiklerin betimlenmesi,
   5. Zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrenciler için;
    1. Yükseköğretimle bağlantısının kopmaması için özen gösterilmesi,
    2. Düzenli aralıklarla aile ve öğrenciyle temasa geçilmesi, gerekirse psikoloji ve diğer alanlardan akademisyenlerden de destek alınmasının imkânlar dâhilinde sağlanması,
   6. Uzaktan eğitim kapsamında yapılan online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınması.

Son Duyurular