aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

8

2020-08

27/03/2020

Üniversitemiz Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 27/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  1. COVID-19 tedbirleri kapsamında 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi için eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürülmesi,
  2. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkânları altında sunulamayan programların/derslerin ve uygulamalı derslerin yaz aylarında belirlenecek takvim içinde tamamlanması,
  3. 2020-2021 akademik takviminin hazırlanacak olan yaz dönemi takvimi doğrultusunda hazırlanması,
  4. Mücbir sebepler dışında Üniversite kampüs alanında öğrenci bulundurulmaması,
  5. Akademik ve idari personelin asgari oranda ve seyreltilerek çalıştırılması hususunda alınan tedbirlerin devam ettirilmesi.

 

Son Duyurular