aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

7

2020-07

23/03/2020

Üniversitemiz Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 23/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  1. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a.       Üniversitemiz faaliyetlerini zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel çalıştırılması,

b.      Birim amirlerinin, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları saklı kalmak kaydı ile çalışanlarını mevcut işleyişi aksatmayacak şekilde uzaktan çalışma / dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden faydalandırmaları,

c.       Dönüşümlü çalışanların göreve gelmedikleri süre zarfında izinli sayılmaları,

d.      İdari izinli, uzaktan ve dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmaması ve hizmetlerine ihtiyaç bulunması halinde çağrıldıklarında görevlerine dönmeleri,

e.       Daha önce COVID-19 sebebi ile izinli sayılan personelin, yeni bir karar verilinceye kadar izinli sayılmaya devam etmeleri.

 

Son Duyurular