aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

6

2020-06

20/03/2020

Üniversitemiz Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 20/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1.      Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülecek uzaktan eğitim süreci için tüm akademik birimlerde belirlenen birim ve bölüm koordinatörleri ile 20/03/2020 tarihinde saat 10:00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı sonucunda alınan ve aşağıda belirtilen kararların uygulanması.

a.       Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait müfredatlarda yer alan derslere 23 Mart 2020 tarihi itibari ile senkron (eşzamanlı) ve asenkron (eşzamanlı olmayan) uzaktan öğretim yöntemi ile devam edilecek, derslerin uygulamalı kısımları için ise daha sonra belirlenecek akademik takvime bağlı olarak eğitim verilecektir. Bu sebeple tüm akademik personel uzaktan eğitim sistemi üzerinden sunulacak ders materyallerini (sunu, resim, video vb.) söz konusu tarihe kadar hazırlayacaklardır.

b.      Öğretim elemanlarının tamamı her bir ders için ders izlencesi hazırlayarak uzaktan eğitim sistemine yükleyecektir.

c.       Bölüm koordinatörleri uzaktan eğitim sisteminden indirdikleri Telif Rıza Formunu tüm akademik personelle paylaşacak ve formlar imzalandıktan sonra yeniden toplanarak Uzaktan Eğitim Merkezine gönderilecektir.

 

 

 

Son Duyurular