aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

5

2020-05

19/03/2020

 

Üniversitemiz Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 19/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  1. Uzaktan eğitim süreci için tüm akademik birimlerde belirlenen birim ve bölüm koordinatörleri ile 20/03/2020 tarihinde yürütülecek süreç ile ilgili hususları da ihtiva eden çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılması,
  2. Uzaktan eğitim sürecinde bilgi ve destek hizmeti sunmak üzere oluşturulan “Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu” hakkında tüm akademik birimlerin bilgilendirilmesi.

 

 

Son Duyurular