aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

3

2020-03

17/03/2020

 

Üniversitemiz Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 17/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Üniversitemizin bu süreçte hangi dersleri kendi imkânları ve hazırlığı ile uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeyi talep ettiği hususunda,
  1. Kurumumuzdaki tüm örgün eğitim derslerinin Uzaktan Eğitim Sistemine aktarılması süreci başlatılması,
  2. Laboratuvar ve uygulamalı dersler için bölüm ve ilgili öğretim elemanlarından alınacak görüşler doğrultusunda düzenlemeler yapılması,
 2. Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinin ders havuzundan ders talep edip etmeme durumları hususunda Fakültelerden bilgi alınması,
 3. Daha fazla öğretim üyesinin bu sürece katkı vermesini sağlamak için Üniversitenizin ilgili birimleri (KUZEM vb.) tarafından yapılacak girişimlerin neler olabileceği hususunda;
  1. Uzaktan Eğitim Merkezimizde derslerin yürütülmesi için ADVANCITY Uzaktan Eğitim Yazılım Sistemi Kullanmaktadır. Bu sistem üzerinden öğretim elemanlarımız derslerini aktif olarak işleyebilmektedirler. Bu kapsamda öğretim elemanlarına açılan ders paneli üzerinden Ödev, E-ders, Sınav, Forum, Doküman, Anket, Sanal Sınıf, Sözlük ve Video gibi öğrenci etkileşimin ön planda olduğu sanal etkinlikler sunulmaktadır. Ayrıca eş zamanlı olarak 600 kişiye canlı ders imkânı da sunulmaktadır. Söz konusu imkânlar hususunda akademik personelin bilgilendirilmesi,
  2. Meslek yüksekokul, Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülere kayıtlı bulunan tüm öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine entegrasyon sürecinin başlatılması,
  3. Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülere kayıtlı bulunan öğretim elemanlarının Uzaktan Eğitim Sistemine entegrasyon sürecinin başlatılması,
  4. Önlisans, Lisans ve Enstitülerde yürütülen derslerin Uzaktan Eğitim Sistemine entegrasyon sürecinin başlatılması,
  5. Öğretim elemanları ve öğrenciler için Uzaktan Eğitim Sisteminin kullanımı için yazılı ve video olarak kullanım kılavuzları oluşturulması,
  6. Bu süreçte akademik birimlerde bulunan her bölüm için bir koordinatör görevlendirilmesi,
  7. Koordinatörlerin bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının içerik üretmesi ve sisteme yüklemesi hususunda yetkilendirilmeleri,
  8. Koordinatörlerin bu süreçteki eğitimleri için Uzaktan Eğitim Yazılım Sisteminin kullanılması, böylelikle koordinatörlere sistemin kullanımını birebir deneyimleyerek öğrenme fırsatı sağlanması,
  9. Tüm bu uzaktan eğitim sürecinde öğrenci etkileşimi ve bağlanmasını artıracak etkinliklerin (Ödev etkinlikleri, forum söyleşileri, araştırma projeler gibi,) nasıl oluşturulacağı konusunun öğretim elemanlarına aktarılması sürecinde koordinatörlerin görevlendirilmesi,
  10. Bunlara ek olarak Uzaktan Eğitim Sisteminin yavaş işlemesi, girişlerde yaşanabilecek muhtemel sorunlara çözüm olarak Edmodo, Google Classroom, G-Suite, Skype gibi ücretsiz olarak kullanıma sunulan alternatif programlarla ilgili bilgi ve kullanım kılavuzları hazırlanması, bunların Uzaktan Eğitim Merkezi Web Sayfasında yayınlanması ve herkesin kullanımına açılması işlemlerinin başlatılması.

Son Duyurular