T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

1

2020-01

13/03/2020

 

Üniversitemizde COVID-19 hususundaki süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için oluşturulan Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 13/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Sağlık Bakanlığı’nın “Koronavirüsü Koruma ve Kontrol Önlemleri”adı altında göndermiş olduğu yazı ve ekinde yer alan afişlerin tüm birimlere gönderilerek, personele ve öğrencilere duyurusunun yapılması,
 2. Üniversitemiz temizlik personellerine kullanıma açık alanlar ve tüm birimlerin temizliği hususunda COVID-19 ile ilgili tedbirlerin alınması yönünde gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerde kişisel temizlik malzemeleri başta olmak üzere genel temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması sağlanması,
 3. Üniversitemizde bulunan Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler, Rektörlüğe bağlı birimler, idari birimler, sık kullanılan ortak yaşam alanı niteliğindeki kütüphane, kantin, yemekhane, sosyal merkez, kurum araçları ve otobüs durakları vb. alanlar düzenli aralıklarla ilaçlanmaya başlanması,
 4. Bütün binalardaki ilan panolarına öğrencilerimizin ve tüm mensuplarımızın görebileceği yerlere Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayınlamış olduğu bilgilendirme afişlerinin asılması,
 5. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 hakkında tanıtıcı ve koruyucu önlemlerinin yer aldığı bilgilendirme ve linklerin, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanması,
 6. Üniversite bünyesindeki tüm toplu organizasyonların (kültürel, bilimsel, sportif vb.), sempozyumların, panellerin ve konferansların iptal edilmesi,
 7. Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin Erasmus Programı, Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve diğer işbirliği protokolleri doğrultusundaki uluslararası hareketlilik, kongre, toplantı ve sempozyum katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahatlerin iptal edilmesi ve ilgili çağrıların sonlandırılması,
 8. Tüm öğrencilerin (Türk ve Yabancı Uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda bilgilendirilmesi,
 9. Hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, uluslararası öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline getirilmemesi hususunda itinalı olunması,
 10. Gün içinde akademik birim sekreterleri, idari birim daire başkanları ve yöneticileriyle ile yukarıda belirtilen hususlarla alakalı bilgilendirme toplantısı yapılarak, gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.
 11. Alınan kararlar ve sürecin değerlendirilmesi için 16/03/2020 Pazartesi günü toplantı yapılması.

Son Duyurular