aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

2

2020-02

16/03/2020

 

Üniversitemiz Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 16/03/2020 tarihinde toplanmış ve aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  1. COVID-19 ile ilgili kamuoyunda paniğe yol açabilecek sosyal medyada asılsız haber yapılmaması, paylaşılmaması ve yapanlarla ilgili uygulanacak yaptırımlar hakkında akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz bilgilendirilmesi,
  2. Akademik ve İdari birimlerde yüz yüze yapılması planlanan her türlü toplantının iptal edilmesi, ertelenmesi; zorunlu durumlarda ise söz konusu toplantıların iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilmesi,
  3. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 13/03/2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısına istinaden;
    1. Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihi itibari ile 12 (on iki) gün idari izinli sayılmaları,
    2. Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın personelin yıllık izin taleplerinin karşılanması,
    3. Yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması,
  4. Eğitim – Öğretimde uygulanan 3 hafta süre ile aranın uzama durumu da göz önünde bulundurularak Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezinin mevcut durum ve sürece ilişkin raporunun 17/03/2020 tarihinde aynı saatte yapılacak toplantıda ele alınması.

Son Duyurular