Kastamonu Üniversitesi personeline yapılan maaş, döner sermaye, ek ders, mesai, ikramiye, vb. ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra No'lu Genel Tebliği; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070720.htm 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/08/20080805.htm 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100810.htm 2010/17 sayılı genelgeleri gereğince hazırlanan Bankacılık Hizmetleri  ve Promosyon İhalesi Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 12.12.2019 Perşembe günü saat 10:00’ da (Kuzeykent Rektörlük Binası İhale Salonunda) personel maaş promosyon ihalesi gerçekleştirilecektir.

 

  1. Bankacılık Hizmetleri  ve Promosyon İhalesi Şartnamesi
  2. Banka Yetkilisi Mektubu
  3. Banka Teklif Mektubu

 

Kamuoyuna ve isteklilere ilanen duyurulur.

Son Duyurular

Güncel Yemek Listesi

Pazartesi, 02 Nisan 2018