04/05/2018 tarihinde 1024968-1024969-1024970-1024971-1024972-1024973- 1024974-1024976 ilan numaraları ile 30/05/2018 tarihinde yayımlanan Öğretim Görevlisi alımı Ön değerlendirme sonuçları Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarih ve Esas No:2017/7352 sayılı kararı ile 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğe eklenen geçici 6. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması sebebiyle iptal edildiğinden ALES geçerlilik süresi 5 yıldan 3 yıla çekilmiş olup, yapılan müracaatlar yeniden değerlendirilmiştir.

Ön değerlendirme Sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Son Duyurular