Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak;Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak;

30/03/2018 tarihinde yapılan "Sözlü Sınav" sonuçları ekteki listede açıklanmıştır.

Sözlü Sınav sonuçlarına ulaşmak için buraya tıklayınız. 

ÖNEMLİ -696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24. maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 5. maddesinde belirtilen "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar." hükmü gereği Arzu DOĞANOĞLU ve Şükriye BEYGİRLİOĞLU’nun tayin işlemleri askı sürelerinin bitim tarihi itibariyle işleme alınacaktır.

NOT: Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.