Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak; "Sözlü  Sınav Kesin Sonuçları" ekteki listelerde açıklanmıştır.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak; "Sözlü  Sınav Kesin Sonuçları" ekteki listelerde açıklanmıştır.

Sürekli İşçi Sözlü Sınav Kesin Sonuç Listesi'ne ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Geçici İşçi Sözlü Sınav Kesin Sonuç Listesi'ne ulaşmak için buraya tıklayınız.   

ÖNEMLİ -Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları devam edenlerden sınavda başarılı olup, tayin olmaya hak kazanlar kadroya tayin edilip başlayanların; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuat uyarınca fesih edilir.

NOT:  Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.