SÜREKLİ İŞÇİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARISÜREKLİ İŞÇİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi ve Geçici Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak;

12/03/2018 tarihinde ilan edilen ve söz konusu ilanda belirtilen  sınav takvimindeki tarihlerde yapılan "Sözlü Sınav" sonuçları ekteki listede açıklanmıştır.

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Sözlü Sınav Sonuçları'na ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Sözlü Sınav Sonuçları'na ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 15 – (1) Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren ön görülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Sınav Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir.
-İtiraz süresi ilan tarihinden itibaren 4 gündür.

ÖNEMLİ -Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları devam edenlerden sınavda başarılı olup, tayin olmaya hak kazanlar kadroya tayin edilip başlayanların; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuat uyarınca fesih edilir.

 NOT:  Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 -Sınavda başarılı olanlar aşağıda belirtilen evrakları 27/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar; Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

 KADROYA GEÇİŞTE İSTENİLECEK BELGELER

1-      Sulh Sözleşmesi  (Sulh Sözleşmesi Örneğine Ulaşmak için; Örnek-4)

2-      Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi ( Yalnızca yerel mahkemelerde devam eden, ya da Yargıtay Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde görülen davaları olanlar tarafından verilecektir.) (Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneğine Ulaşmak için; Örnek-2

3-      İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi ya da İcra Müdürlüğünden alınacak icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair tasdikli belge ( Yalnızca İdare aleyhinde icra takibinde bulunanlardan istenecek.) (İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi ya da İcra Müdürlüğünden alınacak icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair tasdikli belge örneği için; Örnek-3)

4-      Asgari Geçim İndirimine Esas Aile Durumu Bildirimi Formu,

5-      Mal Bildirimi Formu,

6-      E- Devletten veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgaha adres belgesi,

7-      En son mezun olduğu okulun diploması ve eğer varsa sahip olunan sertifikalar,

8-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Son Duyurular