Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi ve Geçici Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak;Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi ve Geçici Kadrolarına Geçirilmesi ile ilgili olarak;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24. maddeleri gereğince Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta olan Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Kadrolarına geçişlerini sağlamak gayesiyle oluşturulan Sınav Kurulu Kararı gereğince;

1. Sınav Yeri: Üniversitemiz Rektörlük Binası Giriş Kat Rektörlük İhale Salonu,
2. Sınav Günü ve Saati: Ekteki sınav takvimine göre,
3. Sınav Şekli: Sözlü Sınav

- Sınava girecek personelin sınav takviminde belirtilen gün, saat ve yerde kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 -ÖNEMLİ :  Personelin “Sağlık Kurulu Raporu” alması gerekmemektedir. Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/05/1998, erkekler için 23/05/1994 ve öncesi olanlardan kadınlar 44, erkekler 48, yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlar ise kadınlardan 50, erkeklerden 55, yaşını doldurmuş olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan tasdikli “emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazınıp kazanmadığına” ait belgenin 26/03/2018tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 -Mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 04/12/2017 tarihinde doğum(doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanların müracaat ve geçiş süreleri askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.

NOT:  Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN SINAV TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA  TIKLAYINIZ.

Son Duyurular