24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesine ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmesi hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"da belirtilen şartlara göre; Üniversitemiz bünyesinde alt işverenlerde çalışan elemanların sürekli ve geçici işçi kadrolarına geçirilmesine yönelik alınan müracaatları “Tespit Komisyonu” tarafından değerlendirilen personellerin isim listesi aşağıda açıklanmıştır.

NOT : Değerlendirme sonucuna itiraz edeceklerin bu itirazlarını en geç 3 (üç) iş günü içinde 09/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirebilirler.

-Müracaat sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

Listeye ulaşmak için buraya  tıklayınız.

Son Duyurular