Değerli Öğretim Elemanları,

BAP Koordinatörlüğü tarafından 2017 yılı için Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri Çağrısına çıkılacaktır.  Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinin danışmanlığında Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlanması kapsamında bir akademik dereceye yönelik sunulan projelerdir. Üniversitemiz enstitülerinde tez önerileri kabul edilmiş öğrencilerin danışmanlığını yapmakta olan ve başvuru yapmayı düşünen öğretim üyelerinin web sitemizde yer alan 2017 yılı BAP Destekleme İlkeleri kriterlerini göz önünde bulundurarak, 13 Kasım - 24 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir. Proje bütçeleri yüksek lisans için 7.000 TL, doktora için 10.000 TL üst sınır ile bütçelendirilebilecektir.  Başvurular, 13 Kasım’da kullanıma açılacak olan Yeni BAP Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Son Duyurular