Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

     Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz 5467 sayılı Kanun’un 58 Sayılı Ek Maddesi ile 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuş olup, Üniversitemiz bünyesindeki 3 Enstitü, 13 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin her türlü özlük işleri Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

 

Misyonu ve Vizyonu

Misyonu: Eğitim birimlerimizle işbirliği yaparak planlanan eğitim-öğretim süresince öğrenci ile ilgili işlemlerin düzenli ve hızlı şekilde yapılmasını sağlamak; öğrencilere, ilgili birim ve kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak.

Vizyonu: Gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak, güvenli ve en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan, öncelikli olarak öğrenci, öğretim elemanı ve personelin istek ve memnuniyetini ön plana çıkaran, değişim ve yeniliklere açık örnek bir birim olmak.

 

Yetki, Vazife ve Mesuliyetleri

      Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci Maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan vazifeleri yerine getirmekle mesuldür.

  • Öğrencilerin yeni kayıt, onay ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yerine getirmek,
  •  Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini sağlamak,
  •  Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Başkanlığın amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan görevleri yerine getirmektir.

Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

S.Can

Selami  CAN

Öğrenci İşleri Daire Başkanı,

İletişim: 0366 280 15 76

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi: 1959
Medeni Durum: Evli
Doğum Yeri: Tortum/ERZURUM

İŞ TECRÜBESİ
1984-1986 - Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi Matematik Öğretmeni
1986-1989 - Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
1989-1990 - Balıkesir Sağlık Meslek Lisesi Müdürü
1990-1997 - Bolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü
1997-1999 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fakülte Sekreteri
1997-2000 - Bolu Eğitim Şube Müdürü
2000-2005 - Çanakkale Sağlık Meslek Lisesi Müdürü
2005-2006 - Düzce Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü
2006-2012 - Sakarya Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Aile hekimliği Şube Müdürü
2012-2012 - Adapazarı ilçe sağlık müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü
2012-2014 - Kastamonu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
2014- ... - Rektör Danışmanı,
Öğrenci İşleri Daire Başkanı,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

EĞİTİM BİLGİLERİ
1983 - Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
1977 - Erzurum Atatürk Lisesi

SEMİNER VE KURSLAR
Okul yöneticiliği semineri Antalya 1988
Müfredat programları semineri Ankara 1989
Yardımcı Sağlık personeli Eğitiminin sorunları ve çözüm yolları Abant 1992
Sağlık meslek liseleri yöneticileri semineri Yalova 2001
Bilgi işlem daire başkanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitimler
Bilgi güvenliği sertifikası Antalya 2006
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına özel mevzuat semineri 2013

BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Word, Excel, Powerpoint, Outlook

ÖDÜL VE SERTİFİKALAR
Tekirdağ Valisi Sayın Oğuz Kaan Köksal TAKDİRNAME 1989
Balıkesir Valisi Sayın Kemal Esensoy TAKDİRNAME 1990
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü TEŞEKKÜR 1992
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü TEŞEKKÜR 2001
Kastamonu Üniversitesi Rektör TEŞEKKÜR 2014

 

   Şule SOLAKOĞLU                                                    Erdem ZENGİN

        Şube Müdürü                                                              Şube Müdürü

      İletişim: 0366 280 15 76                                              İletişim: 0366 280 15 83

Başkanlığın amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan görevleri yerine getirmektir.

Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.