sempozyum

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tertiplenen Yükseköğretim Kurumları İmtihanında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli talebelerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Aşağıda internet üzerinden ifa edilecek olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli evrak bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler Size ön kayıt ve kesin kayıt için gereken işlemleri ve sizden istenen evrakı göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz kayıt işleminiz doğru bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

 

1.KAYIT İŞLEMLERİ

2018-YKS neticesinde üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar için e-kayıtlar 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında,  üniversiteye gelerek kayıt işlemini tamamlayacak adaylar için ise 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında ifa edilecektir. Kayıt işlemlerine ait görsel için tıklayınız.

 

2.ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (İkinci öğretim talebeleri içindir, birinci öğretim talebelerinden alınmayacaktır)

 • Öğrenim ücretleri 03 Eylül 2018 – 07 Eylül 2018 tarihleri arasında Talebe Numarası ile birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
 • 2018-2019 akademik yılı için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız.
 • 2018-2019 akademik yılında milletlerarası talebeler için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız. (Not: Bu ücretler yeni kayıt olacak milletlerarası talebeler için geçerlidir, ders kaydı yenileme işlemi yapacak olan mevcut talebelerimiz bir önceki yıl yatırmış oldukları öğrenim ücretleri üzerinden ödeme yapacaklardır.)

Not: Şehit ve gazi yakınları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ikinci öğretim talebesi olsalar dahi katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

 

3. ÖN KAYIT

 • “Ön Kayıt” işlemi mecburidir. Ön Kayıtın e-kayıt ile ilgisi yoktur.
 • Ön kayıt işlemi için öncelikle talebe numaranızı edinmeniz gerekmektedir. Talebe numaranızı https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Talebe numaranızı aldıktan sonra https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde ön kayıt işlemleriniz için internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik numaranız, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Bütün noksan bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece internetten ön kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
 • Ayrıca öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer noksan bilgilerinizi doldurunuz.

 

4. ELEKTRONİK KAYIT (E-Kayıt)

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Yükseköğretim kurumlarına yerleşen talebelerin kayıt işlemlerinin e-devlet kapısı üzerinden ifa edilmesi planlanmıştır. Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Talebeler için e-kayıt mecburi değil isteğe bağlıdır. (İsteyen aday üniversiteye gelerek kayıt işlemini tamamlayabilir.) E-kayıtlar 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında ifa edilecektir.
 • Özel yetenek programlarına yerleşen adaylar e-kayıt ile kayıt olamayacaklardır. Ayrıca kayıtlarda sağlık raporu isteyen Üniversitemiz Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (I. ve II. Öğretim) programı ile Taşköprü Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (I. ve II. Öğretim) programına kayıt hakkı kazanan talebeler de e-kayıt ile kayıt olamayacaklardır. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı talebeler, elektronik kayıt ekranında kayıt olamayacaklardır.
 • Elektronik kayıt (e-kayıt) ile kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen talebeler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • Elektronik kayıt ile talebeler 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” bölümünden kayıtlarını ifa edeceklerdir.
 • E-Kayıtta talebenin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt işlemlerini tamamlamalarına engel teşkil etmeyecektir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan talebeler Elektronik kayıt ile kayıt işlemlerini tamamlayamayacak ve Üniversitemize yönlendirilecektir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan talebeler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.
 • Kayıt işlemini çevrimiçi ifa eden talebeler 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıda istenen evrakla birlikte gelerek derslerini tasdikletmek mecburiyetindedirler. Noksan evrak getirenlerin ders kayıtları tasdik edilmeyecektir.

NOT: E-kayıt işlemlerinde size yardımcı olacak e-kayıt kılavuzu için tıklayınız.

Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Talebeler;

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen müracaat ederek geçici kayıtlarını ifa edebilirler. Bu tarihler arasında kayıt işlemini ifa etmeyen adayların daha sonra kayıtları ifa edilmeyecektir. Geçici kayıtları ifa edilen adaylar 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezun olduklarına yönelik evrakı kayıt işlemini ifa ettikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim edeceklerdir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyen adayların geçici kayıtları silinecektir.

 

5. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT İŞLEMLERİNİ İFA EDECEK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ EVRAK

03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kesin kayda gelirken aşağıdaki evrakı getirerek Kayıt Bürosundaki görevlilere teslim ediniz.

 • Ön kayıt evrakı (imzalı)
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet evrakının aslı (noter tasdikli fotokopiler geçerli değildir).
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet evrakında belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi evrak (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı tertip eden merkezin adı yazılmaktadır.)
 • İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
 • 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • ÖSYM netice evrakı (internet çıktısı)
 • Heyet raporu (Sivil havacılık Yüksekokulu, Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik I. ve II. öğretim programı ve Taşköprü MYO İlk ve Acil Yardım I. ve II. öğretim programı için)
 • Adli sicil kaydı (Sivil Havacılık Yüksekokulu Programları için)
 • Öğrenim ücreti makbuzu (İkinci Öğretim Programlarına yerleşen adaylar için) Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiş olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine talebe numaranızla 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yatırabilirsiniz.

Bu evrakı teslim edip talebe evrakınızı ve talebe kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

 

 ÜNİVERSİTEYE ULAŞIM

Üniversitemiz Kuzeykent Külliyesi'nde bulunan Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu için otogarın hemen yanından geçen Üniversite otobüslerine, Merkez Külliyesi'nde bulunan Eğitim Fakültesi için ise yine otogarın yanından geçen Merkez(Çarşı) otobüslerine binerek ulaşabilirsiniz.

Kastamonu Ünivversitesi

Engelli Talebeler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için E-Kayıt ile kayıt işlemi ifa edilmiş olsa dahi talebe üniversiteye geldiğinde bu raporu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki talebe işleri birimlerine teslim etmekle mesuldür.

 

6. ÜNİVERSİTEYE GELEREK ŞAHSEN KAYIT İŞLEMİNİ İFA EDECEK ADAYLAR İÇİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

2018-YKS neticesi ile üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylardan şahsen kayıt işlemini ifa edecek olanlar listede belirtilen yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen evrakla birlikte kesin kayıt işlemini tamamlayabilirler. Liste için tıklayınız.

 

7. DERS KAYDI

Kesin kayıt işleminizi tamamladıktan sonra, 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında talebe bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) girerek 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders kaydınızı ifa etmeniz gerekmektedir.

Talebe bilgi sistemi giriş menüsünde;

Kullanıcı adı; talebe numaranız

Şifre ise; TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

 

8. YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık sınıfları Kastamonu Üniversitesi Merkez Külliyesi’nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmaktadır.

 • 2018-YKS Kılavuzunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara yeni kayıt işlemini ifa eden talebeler (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu) 1 yıl süreyle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görebilirler.
 • Hazırlık sınıfına kayıt olabilmek için müracaat dilekçesini Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmeniz yeterlidir. Dilekçe için tıklayınız.

 

9. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi sebepler ile devam etmek istemeyen talebelerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna müracaat edebilirler.

 

10. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğunuz dersler varsa, muafiyet dilekçesi ve ders muhteviyatı ile birlikte 03 Ekim 2018 tarihine kadar İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun talebe işleri biriminize müracaat edebilirsiniz.

 

ÖNEMLİ!!!

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını tamamlamayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt için şahsen (e-kayıt ile kayıt olan talebeler hariç) müracaat etmeniz gerekmektedir. Postayla kayıt işlemi ifa edilmez.
 • Kayıt süreleri içinde bu işlemleri tamamlayıp, gerekli evrakı teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt işlemini tamamlayan adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri tatbik etmeye yetkilidir.
 • Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili talepleriniz için Kredi Yurtlar Kurumu (Kastamonu Müdürlüğü) ya da özel yurtlarla irtibata geçebilirsiniz.

 

Akademik Takvim 

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik takvimine https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ogrenci-isleri/akademik-takvim web adresinden ulaşabilirsiniz.

  

 

 

 

 

 

 

 

Son Duyurular

Güncel Yemek Listesi

Pazartesi, 02 Nisan 2018