sempozyum

Başkanlığın amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan görevleri yerine getirmektir.

Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Son Duyurular