aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği hükümleri gereğince Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için; müracaat sahibi, müracaat dilekçesini ve eki (Mezuniyet Belgesi, Müracaat Formu ve unvan ile ilgili diğer belgeler.) kapalı zarf olacak şekilde “Personel Daire Başkanlığına” şahsen teslim edecektir.

NOT: Adaylar müracaat formunu ve dilekçeyi aşağıda belirtilen internet adresinden temin edecektir.

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr


Kapalı Zarf için dikkat edilmesi gereken hususlar;

    - Müracaat sahibinin kapalı zarf üzerine adını, soyadını, görev yerini ve kurum sicil numarasını yazması gerekiyor.

  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu  İndir
  • EK-1 Görevde Yükselme Suretiyle Tayin Yapılacak Münhal Kadrolar İndir
  • EK-2 Unvan Değişikliği Suretiyle Tayin Yapılacak Münhal Kadrolar İndir
  • EK-3 Sınav Konuları İndir

Son Duyurular