aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR.

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Müracaatta İstenen Evraklar:

  1. 1.  Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.
  2. 2.  Özgeçmiş.
  3. 3.  2 adet fotoğraf.
  4. 4.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
  5. 5.  Yabancı Dil Belgesi.
  6. 6.  Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)
  7. 7.  Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvandan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.
  8. 8.  Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)
  9. 9.  Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir.)
  10. 10.  Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

 

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent  adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Sosyal Bilgilerde toplumsal kimlik üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Sosyal Bilgilerde siyaset okur yazarlığı üzerine doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM

DOÇENT

3

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN İNŞAATI JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

DOÇENT

1

1

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HASTALIKLAR

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Bakterilerde antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi üzerine doktora yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Turizmde fiyatlandırma üzerine doktora yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Tecrübi turizm ve destinasyon rekabetçiliği üzerine doktora yapmış olmak

 

 

 

Son Duyurular